Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » visie en doel

VISIE en DOEL

Het doel van onze werkgroep is om met lezingen en presentaties in Orgelzaal Booy een duidelijke en bijbelgetrouwe boodschap af te geven over Israël, Gods handelen met zijn volk en de plek en rol van kerk daarin. Zo geven we niet alleen een stukje Bijbelonderwijs door maar ook een positieve boodschap over het land, het volk en de God van Israël.

Doordat we naast Nederlandse sprekers/spreeksters ook Israëlische uitnodigen, worden we regelmatig op de hoogte gehouden met informatie uit Israël zelf. We bekostigen zelf grotendeels de onkosten van de avonden waardoor er voor hulpprojekten in Israël alle ruimte en aandacht is. Elke avond als er een lezing is wordt er gecollecteerd voor een doel waar de spreker de vertegenwoordiger van is of we kiezen zelf een project. Het financieel ondersteunen is niet onze hoofdactiviteit, maar toont wel dat we met hoofd en hart met de lezingen Israël willen zegenen.

We hopen en verwachten dat de afgegeven boodschap de toehoorders zal opbouwen en dat er daardoor meer bewogenheid en begrip zal ontstaan voor het Joodse volk in haar weg door de wereldgeschiedenis tot op de dag van vandaag. Het is onze wens dat ons werk er toe zal bijdragen dat kerken in de regio Alkmaar het ruimhartig voor Israël zouden gaan opnemen. 

We vinden het treurig dat de vervangingstheologie (de veronderstelling dat de ‘de kerk’ in de plaats is gekomen van Israël) anno nu nog bestaat. Wilt u hier meer over lezen, ga dan naar de button 'Achtergrond'.Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl