Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » visie en doel

VISIE en DOEL

Ons doel is om met de lezingen in Orgelzaal Booy een duidelijke en bijbelgetrouwe boodschap af te geven over Israël, Gods handelen met zijn volk en de plek en rol van kerk daarin. M.a.w. een stuk bijbelonderwijs aan wie het maar wil horen!

Doordat we naast Nederlandse sprekers/spreeksters ook Israëlische uitnodigen, worden we regelmatig op de hoogte gehouden met informatie uit Israël zelf. Omdat we zelf grotendeels de onkosten van de avonden in Booy voor onze rekening nemen, is er ruimte en aandacht voor hulpprojecten in Israël. We hebben ons ten doel gesteld iedere Booyavond een handreiking toe doen naar Israël door een hulpproject financieel te steunen. Soms vertegenwoordigen sprekers een organisatie en kunnen we ervoor kiezen deze middels de collecte van de avond te ondersteunen. Soms kiezen we zelf een project. Het financieel ondersteunen is niet onze hoofdactiviteit, maar toont wel dat we met hoofd en hart met de lezingen Israël willen zegenen.

De Nederlandse sprekers/spreeksters hebben een zowel reformatorisch- als evangelisch-kerkelijke achtergrond. De boodschap die wordt afgegeven gaat terug op de basis van de Bijbel en stoelt niet op het gedachtegoed van één kerk of stroming daarbinnen.

We hopen en verwachten dat de afgegeven boodschap de toehoorders zal opbouwen en dat er daardoor meer bewogenheid en begrip zal ontstaan voor het Joodse volk in haar weg door de wereldgeschiedenis tot op de dag van vandaag. Het is onze wens dat ons bescheiden werk er toe zou bijdragen dat kerken in de regio Alkmaar het ruimhartig voor Israël zouden gaan opnemen. 

We vinden het dieptriest dat de vervangingstheologie (de veronderstelling dat de ‘de kerk’ in de plaats is gekomen van Israël) anno nu nog bestaat. Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl