Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » nieuws en actualiteit » artikel van 4 maart 2011 in het alkmaars weekblad

Artikel van 4 maart 2011 in het Alkmaars Weekblad

Religieuze Bruggenbouwer

4 maart 2011

Bruggenbouwer Shlomo in de Orgelzaal Booy

 

INGEZONDEN - De uit Israël afkomstige messiaanse Jood Shlomo Hizak hield donderdagavond een emotioneel betoog in de Orgelzaal Booy met als thema: ‘Als Joden en christenen met elkaar praten’. Shlomo reist de wereld over met als doel een brug te bouwen tussen het Joodse volk en de christenen. De religieuze bruggenbouwer was hier op uitnodiging van de Interkerkelijke Israël Werkgroep Alkmaar. Shlomo: ‘Hoewel de geschiedenis diepe wonden heeft geslagen, geloof ik in verzoening.’
 


Shlomo Hizak in de Orgelzaal Booy in Alkmaar-noord


‘Joden en christenen hebben een onplezierige reis gemaakt’

Shlomo vertelt: ‘Ik ben geboren en getogen in Jeruzalem ten tijde van het Britse mandaat in Palestina en heb met eigen ogen gezien hoe bruut de Engelse soldaten de Joden behandelden.’ Deze vernederingen maakten een diepe indruk op het Joodse jongetje. ‘Maar het is een wonder van God dat het Joodse volk is teruggekeerd naar het land dat Hij hen beloofd had’, roept Shlomo vreugdevol. ‘God heeft dit namelijk voorspeld in de Bijbel en deze profetie is vandaag de dag werkelijkheid geworden. Ik heb dit wonder van God met eigen ogen mogen aanschouwen.’ Volgens de vredestichter is het herstel van Israël hét bewijs van Gods trouw.

130 jaar geleden trokken Shlomo’s voorouders uit Azië als pioniersfamilie naar Palestina. ‘Mijn familie had een grote droom en dat was Jeruzalem op te bouwen.’ Shlomo’s overgrootvader kende Alexander III persoonlijk en vroeg de tsaar speciaal om toestemming het land te verlaten. Deze toestemming werd verleend en zo trokken zijn voorouders op naar Israël. De familie bouwde maar liefst 34 synagogen en een paleis voor de Messias in Jeruzalem. ‘De grote droom was uitgekomen’, vertelt Shlomo emotioneel. ‘Jeruzalem is een heilige stad en Israël is het land van de Bijbel. De stenen hebben de geschiedenis overleefd en spreken tot ons hart. De wereld mag dan wel veranderen, maar God blijft dezelfde, gisteren en vandaag. Zowel de Joden als de christenen lezen in dezelfde Bijbel die ze beschouwen als het woord van God.’ De vredestichter is er heilig van overtuigd dat de Bijbel de Joden en de christenen met elkaar kan verzoenen.

‘Joden en christenen hebben een lange en onplezierige reis gemaakt’, aldus Shlomo. Als voorbeelden noemt hij de vervolgingen van de kerk door de eeuwen heen met als dieptepunt de Holocaust. Eén belangrijke oorzaak volgens Shlomo zijn de preken die vanaf de kansel zijn gehouden over hoe slecht de Joden wel niet waren. ‘We zijn vernederd en gediscrimineerd. In Oost-Europa zijn de lege huizen van de gevluchtte Joden en de verlaten en verwoestte Joodse graven hier stille getuigen van.’ Het liefst zou Shlomo tegen deze vergeten graven willen fluisteren: ‘We hebben nu een eigen land Israël.’ Ondanks de trauma’s is Shlomo van mening dat Joden en christenen samen deze pijnlijke geschiedenis kunnen overwinnen. Hij wijst op de worden van de grote profeet Jesaja hoofdstuk 62 vers 10: ‘Bewoners van Jeruzalem, maak de doortocht vrij, verwijder alle stenen.’ De bruggenbouwer: ‘We moeten de stenen, de obstakels uit het verleden, wegruimen om een dialoog mogelijk te maken.

Shlomo heeft zich op latere leeftijd als Jood bekeerd tot het christendom. ‘Maar als klein jongentje beefde ik van christenen’, biecht hij eerlijk op. Een Grieks orthodox jongentje vertelde Shlomo dat Jezus een Jood was, maar vertelde erbij dat Joden heel erg slecht zijn. Dit had een enorme impact. ‘Ik rende huilend weg en wilde helemaal niets meer met christenen te maken hebben.’ De gebeurtenis liet hem niet los en was aanleiding voor Shlomo om het verhaal van Jezus te gaan bestuderen. ‘Ik was diep onder de indruk toen ik las dat de Joodse Jezus verlossing aan de wereld schenkt.’
Het was uiteindelijk de Bijbeltekst uit Mattheüs hoofdstuk 5 vers 23 die Shlomo deed overtuigen dat hij de christenen diende te vergeven: ‘Als u uw offergave naar het altaar brengt en u herinnert zich daar dat een ander iets tegen u heeft, laat dan uw offergave voor het altaar staan; ga het eerst met die ander goedmaken en kom dan terug om uw offergave te brengen.’ De bruggenbouwer is de mening toebedeeld dat de mensen deze heilige woorden van Jezus in praktijk moeten brengen wil er daadwerkelijk verzoening tussen Joden en christenen mogelijk zijn. ‘Verzoen en accepteer elkaar!’

De Interkerkelijke Israël Werkgroep Alkmaar is twee jaar geleden in het leven geroepen met als doel een Bijbelgetrouwe boodschap over Israël af te geven. De werkgroep bestaan thans uit vijftien leden afkomstig uit zes verschillende kerken in Alkmaar, waaronder de Christelijk Gereformeerde Kerk, de PKN, de Baptisten en de Pinkstergemeente Alkmaar.Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl