Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » nieuws en actualiteit » palestijns zionisme?

Palestijns zionisme?

Maart 2012 was in Bethlehem voor de tweede keer een conferentie georganiseerd (de eerste conferentie was in maart 2010) door christelijke kerken die zich bezig houden met het theologisch illegaal verklaren van het herstel van Israël, het land en het volk. Hiertoe is een nieuwe vorm van de vervangingstheologie ontwikkeld, genaamd de ‘ Palestijnse bevrijdingstheologie’.


Kort gezegd leert deze theologie dat:
- de Bijbel christelijk en niet Joods is
- de Kerk het nieuwe Israël is
- het land Israël Palestina genoemd moet worden
- de Holocaust storend was, maar niet nodig om herdacht te worden
- 14 mei 1948, de oprichting van de staat Israël niet een wonder was maar een catastrofe
- de staat Israël illegaal bestaat en niet de vervulling van profetie is
- dat het Joodse volk niet de rechtmatige eigenaar is maar een illegale bezetter
- de Bijbelse profetie een moreel manifest is, wat we niet letterlijk moeten nemen
- de Here Jezus een Palestijn is, geen Jood

Dr. Paul Wilkinson van de Full Gospel Church in Oldham, Engeland, heeft de opkomst van deze Palestijnse bevrijdingstheologie, (het zgn. Christelijk Palestinianisme) in een hieronder te downloaden document beschreven. Hiervoor heeft hij vanaf 2003 tot 2006 aan de Universiteit van Manchester onderzoek verricht. Dit document is vertaald door onze zuiderbuur Marc Verhoeven in het Nederlands.

Het document toont de lijn vanaf de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 via de Near EastCouncil, het Sabeelcentrum van Naim Ateek, naar de ontwikkelingen tot op vandaag met o.a. het Bethlehem Bible College met haar conferenties van maart 2010 en deze week (5-9 maart 2012), die laatste onder de noemer ‘
Christ at the Checkpoint’.
Het is meer dan droevig, verontrustend en ernstig dat christenen met zowel een traditioneel kerkelijke achtergrond als een evangelische, zich kunnen vinden in deze beweging die zoekt Israël te delegitimeren.

Zoekt u meer informatie hierover dan kunnen we u het voornoemde document aanraden (klik hier)

Wilt u de film van de toespraak van Wilkinson op Youtube beluisteren (klik hier)Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl