Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » iwg

IIWG

In januari 2009 besloten 12 mensen uit 6 verschillende kerken tot het starten van de IIWG, de Interkerkelijke Israël Werkgroep Alkmaar e.o. Onder de button ‘Visie en doel’ kunt u lezen wat hen voor ogen stond en staat, toen en nu.
De werkgroep is geen stichting of vereniging. Ze bestaat uit een gebedsgroep waaruit een aantal mensen meerdere keren per jaar brainstormt over onderwerpen en sprekers. Over de gebedsgroep kunt u meer lezen op de 'INTRO' pagina onder het kopje rechts 'Gebedsavonden in alkmaar'.

Na wat wisselingen in de bezetting bestaat de IIWG gemiddeld uit 15 personen uit diverse kerken uit Alkmaar en omstreken.
De opzet is vanaf het begin ongewijzigd: voor Alkmaar e.o. een podium creëren om een Bijbelgetrouwe boodschap over Israël af te geven, waarbij zowel Oude als Nieuwe Testament recht gedaan wordt. De Booyavonden en de gebedsavonden zijn het middel daartoe. En: soms is er een bijzondere gelegenheid voor een feestje of een wandeling...
 

Jeruzalem met de Citadel van David (eigen foto)


Speciale festiviteiten:
In de afgelopen jaren zijn we met een grote groep belangstellenden uit Alkmaar en de verdere regio bij een feestavond geweest in de Liberale Joodse Synagoge in Amsterdam. Dit was een geweldige happening ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van Israël. 
Daarnaast hebben we in samenwerking met het Heil des Volks in Amsterdam een wandeling door Joods Amsterdam kunnen meemaken onder begeleiding van de 'Wandelende Tak'. Ook hebben we meerdere keren bijzondere uitjes georganiseerd. 
Via onze website houden we u ruim van te voren op de hoogte.
 


Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl