Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » iwg

IIWG

In januari 2009 besloten 12 mensen uit 6 verschillende kerken tot het starten van de IIWG, de Interkerkelijke Israël Werkgroep Alkmaar e.o. Onder de button ‘Visie en doel’ kunt u lezen wat hen voor ogen stond en staat, toen en nu.
Na wat wisselingen in de bezetting bestaat de IIWG nu uit bijna 20 personen uit 5 verschillende kerken.
De opzet is vanaf het begin ongewijzigd: voor Alkmaar e.o. een podium creëren om een Bijbelgetrouwe boodschap over Israël af te geven, waarbij zowel Oude als Nieuwe Testament recht gedaan wordt. De Booyavonden en de gebedsavonden zijn het middel daartoe. En: soms is er een bijzondere gelegenheid voor een feestje of een wandeling...
 

Jeruzalem met de Citadel van David (eigen foto)

Over de Lezingen:
De toegang is altijd vrij maar er wordt wel een collecte gehouden die altijd bestemd is voor het doel of het onderwerp van de lezingen. De bekostiging van de Booyavonden gebeurt op basis van sponsoring en is dus nooit afhankelijk van de collectes.
De koffie en thee staan iedere avond klaar rond 19.30 u. De koffiekamer van Booy is een plek van ontmoeting geworden.
Om 20.00 uur begint de lezing, soms eerder - maar dan wordt dat duidelijk aangegeven. Meestal zijn er producten uit Israël te koop en heeft de spreker ook informatie mee. 
 
Over de gebedsavonden:
Hoe belangrijk is het gebed voor degenen die ons lief zijn, waarbij we ook zeker moeten denken aan Israël en al haar inwoners. Joden buiten Israël, ook zij hebben steeds meer te maken met uitingen van antisemitisme en terroristische aanslagen.
Wilt u eens onze maandelijkse gebedsavond in Alkmaar-Noord meemaken? Ieder met een warm hart voor Israël is welkom!
Ga naar button ‘contact’, stel uw vraag en we informeren u zo snel mogelijk.

Speciale festiviteiten:
In 2013 zijn we voor het eerst met een grote groep belangstellenden uit Alkmaar en de verdere regio bij een feestavond geweest in de Liberale Joodse Synagoge in Amsterdam. Dit was een geweldige happening ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van Israël. 
Daarnaast hebben we in samenwerking met het Heil des Volks in Amsterdam een wandeling door Joods Amsterdam kunnen meemaken onder begeleiding van de 'Wandelende Tak'. 
Afgelopen jaren hebben we meerdere keren bijzondere uitjes georganiseerd. 
Via onze website houden we u ruim van te voren op de hoogte.
 


Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl