Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » highlights » max degen in alkmaar

MAX DEGEN in Alkmaar

Over Max Degen

Max (Marcus) Degen is op 24 oktober 1942 in Amsterdam geboren. Als Max drie maanden is, wordt hij ondergebracht bij zijn joodse oom Sjaak en de niet-joodse tante Wies van der Glas in Amsterdam. 

Elke dag komt zijn moeder langs om hem de borst te geven en te verzorgen.
De broer van Max, Sjakie, laat men niet onderduiken. Max hoort later dat zijn ouders dachten dat Sjakie wel mee kon als ze zouden moeten gaan werken in een kamp. Een baby niet.

Tante Wies en oom Sjaak hebben nog een joods kind in de onderduik. Ze worden verraden. Tante Wies wordt vrijgelaten, oom Sjaak niet.
Oom Sjaak komt via kamp Westerbork uiteindelijk in Auschwitz terecht, waar hij op 31 mei 1944 om het leven komt. De twee kinderen worden doorgestuurd.
Max komt in de crèche van de Hollandsche Schouwburg terecht waar de Trouw-verzetsgroep hem naar buiten smokkelt in een koffer. Hij wordt naar het kinderloos echtpaar Schaap in Zaandam gebracht.

Tante Wies gaat na de oorlog op zoek naar Max en weet hem uiteindelijk te vinden. 
Als zij ziet dat Max goed terecht is gekomen ziet zij ervan af om voor de voogdij te vechten.Inmiddels is duidelijk dat de ouders van Max en zijn broertje Sjakie via kamp Westerbork op transport naar Sobibor zijn gezet en daar zijn vermoord. 
Kort na het einde van de oorlog vertellen zijn pleegouders Max dat hij een joods jongetje is. Daarna willen ze er niet meer over praten. Op een dag is er een Joodse familie uit het Gooi die Max opeist. Het is geen familie maar zij vinden dat Max een Joodse opvoeding moet hebben. 

Voor de pleegouders van Max is dit een aangrijpende periode geweest. Tot zijn achttiende heet hij Max Schaap, ook op school. 
Als hij in militaire dienst moet, krijgt hij een oproep onder de naam Marcus Degen. Vanaf dat moment gebruikt Max zijn geboortenaam.

Max Degen vindt het verleden nog steeds moeilijk. Hij wil door het vertellen van zijn verhaal op scholen laten zien welke gevolgen oorlog heeft.
  
Juni 2019 is Max Degen in Amsterdam op 77-jarige leeftijd overleden.
  
 

 Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl