Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » highlights » bram krol in alkmaar

BRAM KROL IN ALKMAAR

Bram Krol (1946), geboren in Driehuis, studie theologie aan de VU (Amsterdam), emerituspredikant van de Protestantse Kerk Nederland, voormalig medewerker van Stichting Agapè, momenteel vooral bezig met zendingswerk in verschillende landen.

In Ivoorkust woont een grote stam met als naam Dan. Onderzoek wijst uit dat deze stam wat haar cultuur betreft haar wortels in Bijbelse tijden heeft. Tal van gebruiken die specifiek voor die stam zijn, vinden hun oorsprong in de Boeken van Mozes.
Nadat Bram Krol dit constateerde, werd dit element betrokken bij het evangelisatiewerk onder die stam, met verbluffende gevolgen. De lezing gaat over de bijzondere kenmerken van de stam Dan, en de ‘beweging van de Geest’ die in onze dagen lijkt te veroorzaken dat er tal van dergelijke ‘verborgen messiaanse’ stammen en volken ‘opduiken’.
Over die bijzondere volken, verspreid over Afrika en Azië, gaat de lezing: “Verborgen en ‘verloren’ Hebreeuwse stammen.”

 Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl