Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » disclaimer

Disclaimer en privacy

Disclaimer:

In geen enkel geval kan Interkerkelijke Israëlwerkgroep Alkmaar aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of diensten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven data als gevolg van tikfouten of foutieve omschrijvingen, aanvaardt Interkerkelijke Israëlwerkgroep Alkmaar daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Ten gevolge van de nieuwe Privacywet attenderen wij u op de volgende punten: 

♦ Bij reacties via mail berusten uw naam en e-mail adres en eventuele aantekeningen uitsluitend bij de website-redactie en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.
♦ De website-redactie gebruikt deze gegevens nooit voor commerciële of ideële acties.
♦ We willen u ook in de toekomst middels onze lezingen en via deze site blijven informeren over Israël en Gods handelen in dit land. Voor het wel of niet meer willen ontvangen van mail kunt u zich aan- of afmelden door mails [vanaf het oorspronkelijke verzendadres] te beantwoorden met 'Afmelden'.
♦ Bij een afmelding worden naam, e-mail adres enz. verwijderd uit het adressenbestand. 
Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl