Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » achtergrond

ACHTERGROND

Antisemitisme: isoleren of heiligen?

Antisemitisme is een sluimerend proces dat door woekert totdat de tijd rijp is voor de uitgesproken vijanden van het Joodse volk om onbarmhartig toe te slaan.
Het begint met verdachtmakingen en schelden, vervolgens wordt van de Jood een karikatuur gemaakt, daarna volgt isolatie en tenslotte uit zich het antisemitisme met bruut geweld.

Dit is de kop van een artikel over anti-semitisme geschreven door Henk Poot in het novembernummer van 2013 in ‘Israël Today’, een maandelijks magazine, dat ‘nieuws brengt dat anderen niet brengen’.  (www.israeltoday.nl)

Met toestemming overgenomen.
In onze samenleving is de Jodenhaat verschoven van de Jood in de diaspora naar de staat Israël. Het lijkt minder te gaan om de persoonlijke wrok.
Subtiel, maar niet minder venijnig wordt als volgt geredeneerd:
‘Natuurlijk moet Israël er zijn ... Natuurlijk mag Israël er ook zijn…Hoewel.. Israël doet natuurlijk niet altijd alles goed… Moet Israél nu altijd zo buitensporig reageren? … moet je kijken hoe ze de Palestijnen behandelen. ‘
En dan slaat de stemming om en wordt gezegd: ‘Israël is een schurkenstaat die altijd overal veel te gemakkelijk mee weg komt’ en  ‘Ze hebben het allemaal aan zichzelf te wijten dat iedereen tegen hen is.’
En dan volgt onvermijdelijk het moment waarop we Israël moe zijn en achteloos achterlaten in het isolement. Dit laatste meestal ter wille van de lieve vrede, onze lieve vrede.
… Als Israël en de Joden er niet waren, was alles een stuk gemakkelijker.
Ik denk dat hetzelfde gebeurt in sommige kerken: ‘Laten we het alstublieft een tijdje niet meer over Israël hebben. Het brengt scheuring, het drijft mensen in de gemeente uit elkaar. Omwille van de vrede: laat Israël voor wat het is.

Is dat grof antisemitisme?
Nee, het is loslaten, prijsgeven, alleen laten staan. Waren in de oorlog de meeste Nederlanders antisemieten? Ik denk het niet, maar de meeste landgenoten keken weg, zorgden voor zichzelf en verzuchten dat het nu eenmaal allemaal zo liep.
Wat ik in sommige kerken zie gebeuren, gelukkig niet in allemaal, is dat er een compromis gesloten wordt, en dat tussen-standpunt is:
‘We houden van Israël. God is trouw aan Israël, maar voor de rest kunnen we er allemaal ook niet zoveel van zeggen, en de staat Israël… Is Gods hand daarin? Wie weet….’
En daarmee is in feite de visie op Israël krachteloos geworden. Israël wordt overgelaten aan de willekeur van de naties van de wereld en we zullen wel zien hoe het allemaal komt.
In zekere zin spreekt de Bijbel over de isolatie van Israël. Het is inderdaad een volk dat in het midden van de wereld alleen woont.
Maar Gods Woord spreekt anders over Israël dan de wereld.
De Bijbel spreekt over Israël als een volk dat heilig is en in haar verkiezing door God als ‘knecht des Heren’ apart staat. In die aparte, geheiligde positie heeft Israël de openbaring van God ontvangen, de wet en de profeten, inclusief het evangelie en het apostolisch getuigenis. Vanuit Jeruzalem (of Sion) straalt het licht van God de wereld in. Vanuit dit Bijbelse centrum gaat God zijn weg door de wereldgeschiedenis, tot op de komst van de Messias en het Koninkrijk.
De aparte positie van Israël vraagt om,instemming, niet in het minst van de kerk. Het is overduidelijk dat God zijn Naam heiligt in het midden van het volk van Abraham, Isaäk en Jacob. Dat heeft Hij gedaan en zal hij doen.
De kerk heeft in haar geschiedenis haar Joodse wortels doorgesneden en zelfs haar Hoofd, Christus, ontdaan van zijn Joodse identiteit en daarmee heeft zij Israël zelf prijsgegeven.
Wij moeten de unieke plaats van het Joodse volk respecteren en eren en er met liefde en kracht omheen gaan staan.
Niet loslaten en isoleren, maar heiligen tot zegen van de kerk, … omwille van de grote vrede die zal komen.Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl