Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | © Copyright | Disclaimer
home
Guy Cohen
Hier kunt u meer te weten komen over Guy Cohen en zijn gemeente in Akko. lees meer
Uit 'WEET'
Artikel over de verloren stammen van Israel lees meer
EEN HERINTERPRETATIE VAN DE BIJBEL?
Kees Kant in Alkmaar lees meer

INTRO

Welkom op de website van de Interkerkelijke Israël Werkgroep Alkmaar e.o.

Van de meeste lezingen is op verzoek via WeTransfer een digitaal bestand te ontvangen. Stuur ons uw verzoek via het contactformulier. 


De lezingen voor 2017
 
DE LEZINGEN VOOR HET NAJAAR ZIJN NOG IN VOORBEREIDING 

MAANDAG 22 mei sprak Guy Cohen uit Akko in de Booyzaal

 

Donderdag 1 december 2016 sprak Willem Glashouwer in de Booyzaal over het themaWaarom Jeruzalem
 
    Nooit heeft de christenheid in de afgelopen 2000 jaar overwogen om Jeruzalem hoofdstad van het wereld-christendom te maken. Dat werd Rome voor de kerk van het Westen, Constantinopel voor de kerk van het Oosten en Moskou voor de Russische Orthodoxie.
Jeruzalem had afgedaan, het hemels Jeruzalem was ervoor in de plaats  gekomen.

  Wat is er zo bijzonder aan dit aardse Jeruzalem? Wat heeft de Allerhoogste met deze stad op aarde? Wat is de toekomst voor Jeruzalem? Waarom weer het Joodse volk in Israel? Waarom sinds 1967 na 19 jaar bezetting door Jordanie weer een ongedeeld Jeruzalem als hoofdstad van de nieuwe staat Israel? Hoe ziet de toekomst eruit?

Stichting Boete en Verzoening in Alkmaar

22 september was de Stichting Boete en Verzoening in de Booyzaal in Alkmaar.

Wordt de Bijbel herschreven?

9 juni was Kees Kant in de Booyzaal met een even controversieel als onderschat onderwerp: anti-joods denken in de christelijke theologie en in de 'moderne' Palestijnse bevrijdingstheologie. 

De christelijke kerk in Europa heeft gedurende de geschiedenis heel vaak een anti-joodse houding gehad. Het Jodendom en Israël speelden in de christelijke toekomstverwachting veelal geen rol meer. Ds. Kees Kant zal uitleggen hoe dit gekomen is en hoe de houding van de kerk jegens de Joden zich ontwikkeld
heeft. In het bijzonder zal hij laten zien hoe de kerken in Duitsland
tijdens het nazi-regime over Joden dachten en hoe Palestijnse
christenen vandaag over Joden en Israël denken.

Zie hiernaast onder 'EEN HERINTERPRETATIE VAN DE BIJBEL?' voor meer info.  
 
 
Heleen Benard met het thema 'Pesach' 

Dinsdagmorgen 15 maart verzorgde Heleen Bernard van Christenen voor Israël een lezing over het joodse Paasfeest: PESACH. Ze verzorgt al jaren lang voor
Christenen voor Israël lezingen over diverse thema's. In Alkmaar ging het over het Pesachfeest. Wat is de link met het christelijke Paasfeest? Ze sprak over over slavernij, verlossing, alert zijn, vieren en vertrouwen.
Heleen Bernard woonde jaren lang in Israël en heeft vaak de Paasmaaltijd gevierd en zal ons er beeldend over kunnen vertellen.


Op maandag 25 januari is er een gehouden lezing door Yoyakim Figueras over een Joods-messisasbelijdende gemeente in Isra
ël.

Op uitnodiging van de stichting 'Steun Messiasbeleidende Joden' kwam Yoyakim Figueras uit Arad in Israël naar Nederland waar hij op 25 januari in Alkmaar sprak in de Booyzaal. 

Hij is oudste in de Chasday Yeshua gemeente in Arad en het thema is: 'Leven als Messiasbelijdende gelovige in Israël. Hiernaast kunt u meer lezen over Yoyakim Figueras.

 
Lezingen 2015
 
Lezing van 17 november over de verloren stammen van Israel: waar zijn ze gebleven?  
Michael Freund uit Israël kwam hier over vertellen. Hij werkte voor de Minister-president tijdens de regering van Netanyahu totdat hij Shavei Israël en Israël returns oprichtte. Deze organisatie zoek de verloren stammen van Israël en helpt hen om terug te keren naar Sion. Lees meer hierover rechts op deze pagina. 
 
 
Op 17 septemeber gaf Esther Noordermeer een lezing met als onderwerp: 'Thora en Tenach in het hedendaags Christendom'
 
Esther Noordermeer is biologe en heeft, samen met haar man, een melkveehouderij. Tijdens de lezing kwamen vragen aan de orde als: hoe verhoudt een christen zich tot de Thora; hoe kan dit zichtbaar worden in het dagelijks leven en: hoe voorkom je wetticisme? Dit zijn allemaal geen simpele vragen maar wel eerlijke en directe vragen.
De lezing en de bijbehorende Powerpoint-presentatie zijn te beluisteren op de site van Esther Noordermeer.
Zie http://www.enoordermeer.nl/ en de titel is: De christen de Wet.
                    
Platform Appel Kerk en Israel
Donderdag 4 juni werd de lezing gehouden door Dick van Arkelerl. Hij is lid van de stuurgroep van de stichting 'Platform Appel Kerk en Israël'. Hun onderwerp heeft te maken met hoe de Protestantse Kerk Nederland vorm geeft aan haar 'onopgeefbare verbondenheid' met het volk Israël.
Na de pauze werd aandacht besteed aan ''Seeds of Hope'' van Tass Saada uit Jeruzalem. Hij was in het verleden de persoonlijke chauffeur van Yasser Arafat. Tass is bekend geworden door zijn boek 'Arafat was mijn held'.
Lees meer over hem onder: '
Saada, voormalig PLO-terrorist' zie boven. 

 
Yad Vashem lezing
Op 9 april heeft in de orgelzaal Booy de heer Joop Levy gesproken. Hij is voorzitter van Yad Vashem Nederland. Hij heeft als kind ondergedoken gezeten tijdens de tweede Wereldoorlog. Zijn lezing is op verzoek te verkrijgen via WeTransfer. Stuur ons een Email en wij zorgen dat u het mp3-bestand kunt ontvangen.

Petach Tikva
Donderdag 5 februari werd een bijzonder werk voor het voetlicht gesteld: Door of Hope, of in het Hebreeuws: Petach Tikva. Dit is een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief. Doel is om onder meer (jonge) mensen toe te rusten en de Gemeente te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid: het goede nieuws voor de Jood eerst zoals in het Romeinen brief staat. Eelco Schaap, een van de oprichters van de stichting was de spreker. Ook van deze lezing is via WeTransfer een mp3 bestand te verkrijgen. 

Lezing 2014

Willem Glashouwer
13 november was Willem Glashouwer in Alkmaar. Het thema was: 'De kerk en Israël mysterieus blind en doof?'
Van deze lezing zijn in de Booyzaal geen opnamen gemaakt. Voor degenen die geïnteresseerd zijn is wel een lezing beschikbaar over hetzelfde onderwerp, opgenomen op een andere locatie. Deze is bij ons op te vragen en verkrijgbaar via WeTransfer. 
   
Achtergrond

Palestijns zionisme?
Een oud fenomeen in een nieuwe jas. Meer lezen onder buttons ‘Nieuws en Actualiteit’ en ‘Achtergrond’.

Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl